Beschoeiing in Strijen

Deze tuin was begroeid welke in het geheel gerenoveerd moest worden. Door het plaatsen van de beschoeiing is de tuin is wat hoger komen te liggen en daardoor wat makkelijker in het onderhoud. De talud beplanting is aangeplant in doek wat nu, door de beplanting, niet meer zichtbaar is.