Ben Oude Nijhuis Rotterdam

Inmiddels zijn wij begonnen aan het achterzijde van het pand van het Ben Oude NijHuis, gevestigd in een voormalig klooster in Rotterdam-Overschie. Om te beginnen is het grote snoeiwerk reeds uitgevoerd. De bestrating is afgewerkt en op dit moment zijn wij bezig met de plantenbakken. De bewoners kunnen straks herkenbare, geur- en kleurrijke beplanting op hoogte bekijken

Het plan is om hier een prachtige belevingstuin te realiseren bedoeld voor de gezonde senioren en voor mensen met een (lichte) zorgvraag of dementie.

Het Ben Oude NijHuis is een initiatief van MAX-directeur Jan Slagter. Hij wil laten zien dat het heel goed mogelijk is in Nederland goede verpleeghuiszorg te bieden voor het geld dat de overheid er elk jaar voor betaalt. Als je als zorgorganisatie maar efficiënt omgaat met het geld dat er binnen komt. Dus geen dure managers, geen verspilling en geen onnodige regels en voorschriften. Jan Slagter kiest daarom bewust voor kleinschalige zorg.